Други документи
15785
page-template-default,page,page-id-15785,bridge-core-2.8.3,user-registration-page,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-26.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Други документи

Нормативни документи

 

Кодекс за социално осигуряване

ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране

ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства

Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на дружеството и фондовете, обявяване стойността на един дял и водене на индивидуални партиди и аналитични сметки

НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване

НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво наза минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари

НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие и за възобновяване на осигуряването

НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания

НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества

НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества

НАРЕДБА № 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост

НАРЕДБА № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания

 

Други

 

Процедура и срокове за приемане, разглеждане и отговор на жалби

Политика за възнагражденията в „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Правила за лични сделки в „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Легитимационен документ на Осигурителен посредник към „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД

Легитимационен документ на упълномощено лице от Осигурителен посредник към „ПОД ДаллБогг: Живот и Здраве“ ЕАД